top of page

Psykoterapi

Vi erbjuder terapi för dig som exempelvis upplever symtom såsom:

  • Depression och nedstämdhet

  • Ångest eller oro

  • Självkritik och skam 

  • Relationsproblem

  • Posttraumatisk stress (PTSD)

Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP)

 

 

Vi erbjuder behandling utifrån terapimetoden ISTDP som är en psykodynamisk korttidsbehandling. I ISTDP tänker man att psykologiska problem orsakas av inlärda automatiska beteenden, så kallade försvar, som vi människor använder för att hantera känslor.  I terapin fokuserar man på att medvetandegöra ens nuvarande strategier/försvar för att hantera känslor samt på att närma sig underliggande känslor som tidigare undvikits. Detta med målet att få större tillgång till kraften och visdomen i våra känslor, bli mer fri i sig själv och kunna utveckla sin fulla potential. Du kan läsa mer om metoden här

I terapins inledningsskede lägger vi stor vikt på att skapa ett tryggt utrymme där vi tillsammans kan identifiera och utforska vad som skapar de symtom och svårigheter du upplever för att skapa en ökad förståelse.  Ju längre in i arbetet vi kommer desto mer ligger fokus ofta på att stärka kapaciteten att möta dina känslor samt att utveckla en mer medkännande och stabil kontakt med ditt känsloliv för att skapa mer frihet och öka ditt handlingsutrymme i livet. Varje terapi anpassas utifrån just de problem som du själv önskar jobba med samt de mål du vill sätta upp för dig själv.

ISTDP har gott forskningsstöd vid en rad olika psykiska tillstånd och problem. 

Samtalen sker antingen på plats på mottagningen i Linköping eller över video.

Kostnaden är 1400 kr/60 min.

bottom of page