top of page
Image by Annie Spratt

Sexuell hälsa & intimitet för kvinnor

Johanna erbjuder samtal som riktar sig mot sexuella svårigheter och problem hos kvinnor där vi jobbar mot att du ska kunna känna mer trygghet & avslappning i din kropp, sexualitet och njutning. Vi utgår helt från dina behov och vad du längtar efter att få känna mer av. Vanliga områden Johanna arbetar med är:

  • Vulva- och eller samlagssmärta

  • Svårigheter att uppleva njutning, lust eller att bli upphetsad

  • Svårigheter med intimitet och närhet 

  • Upplevelser av skam kring din sexualitet eller din kropp 

  • En känsla av press på dig själv som gör det svårt att slappna av i sexuella sammanhang, svårigheter att landa i kroppen

  • Sexuella svårigheter och låg självkänsla som en följd av sexuella övergrepp eller andra trauman

I samtalen med Johanna finns möjlighet att i en trygg miljö utforska de underliggande mekanismerna till ditt problem men också på ett lättsamt och lekfullt sätt bygga nya vägar framåt där du känner dig mer fri och trygg i dig själv, din njutning och din sexualitet. Du kan själv välja om du vill ses på plats på mottagningen i centrala Linköping eller hemifrån över videosamtal. 

Image by Lukasz Szmigiel

Vanliga sexuella svårigheter 

Image by Marcos Paulo Prado

Vulva- och/eller samlagssmärta

Smärta i underlivet kan ta sig uttryck på olika sätt och upplevs ofta som mycket begränsande både i vardagslivet och i intima relationer om sådana finns. Några vanliga tillstånd som alla innebär smärta eller spänningar i underlivet är vulvodyni/

vestibulit, dyspareuni och vaginism. 

Vulvodyni eller vestibulit som det tidigare kallades, innebär en intensiv och ofta brännande smärta i slidöppningen. 

Dyspareuni är ett generellt begrepp för samlagssmärta som ibland kan vara orsakat av vulvodyni/vestibulit. Andra gånger kan dyspareuni vara ett resultat av den reflexmässiga och smärtsamma kramp som uppstår i slidans muskler när något förs in. Alla dessa tillstånd gör därför ofta att t.ex. insättning av tampong eller penetration kan upplevas som smärtsamt och ibland fysiskt omöjligt. 

     Genom samtal och övningar är det möjligt att hjälpa kroppen och sinnet att slappna av och bygga en tillits- och njutningsfull relation till dig själv och din kropp.

Image by Diego PH

Svårigheter att uppleva njutning, upphetsning & lust

Svårigheter att uppleva njutning, lust eller upphetsning kan ha olika bakomliggande orsaker. Ofta kan stress, relationsproblem, skam eller negativ kroppsbild, vulva-/ samlagssmärta, negativa erfarenheter av sex eller sexuell otillfredsställdhet vara bakomliggande orsaker. Ibland kan det handla om att man inte har lärt känna sin kropp och vad som känns bra. Kanske tenderar man att omedvetet följa en norm eller en idé om hur man ska ha sex snarare än vad som faktiskt känns njutningsfullt och närande även på ett djupare plan? 

     Genom att identifiera de bakomliggande orsakerna till nedsatt lust, njutning eller förmåga till upphetsning finns en möjlighet att arbeta med dessa blockeringar så att du kan känna dig stärkt och trygg i din sexuella och sensuella relation till dig själv och i förlängningen även till partner/partners. 

Image by Katharina Roehler

Svårigheter med intimitet & närhet

Känslomässig intimitet är en viktig hörnsten när det kommer till sexuell tillfredsställelse. Ju tryggare vi känner oss med att hela vi ryms i relationen, med alla våra känslor och behov, desto mer avslappnade kan vi känna oss. Avslappningen är i sin tur en förutsättning för njutning och lust. För att kunna ha en känslomässigt nära relation behöver vi känna oss trygga nog att kunna dela med oss av våra känslor, behov, vad vi längtar efter men också om sådant som inte känns bra.

    Intimitet, närhet och att låta oss själva vara sunt beroende av en annan person är något av det mest sårbara vi kan göra, därav kan vi många gånger vara hjälpta av att arbeta med våra blockeringar för att kunna få det djup och den närhet vi önskar i romantiska relationer. 

 

 

bottom of page